Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022

Date: 15/07/2022Lượt xem: 603
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                              Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022


THÔNG BÁO
Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022

Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022 từ ngày 12 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2022 (trong giờ hành chính).

Mọi vấn đề cần trao đổi liên hệ Phòng đào tạo Sau đại học - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. ĐT 0969530077

 Nơi nhận                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH
- Đăng Web                                                                                                (Đã ký)
- Lưu: VT, ĐTSĐH 


                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy


Tin liên quan:

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2022 ngành Y học cổ truyền

Kết quả thi tuyển sinh Sau Đại học chuyên ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Danh sách dự tuyển đào tạo trình độ Tiễn sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Thông báo danh sách thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Sau đại học đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn