Date: 14/12/2017Lượt xem: 14833

GIỚI THIỆU BỘ MÔN ĐIỀU ĐƯỠNG


. Chức năng

   Bộ môn Điều dưỡng có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo giảng dạy theo chương trình chi tiết đã được Ban Giám đốc Học viện phê duyệt, tổ chức các hoạt động nghiên cứu các đề tài khoa học. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng và tham gia các phong trào trong toàn Học viện.


I. Nhiệm vụ 
     1. Hoạt động đào tạo:
         * Bộ môn được phân công giảng dạy các môn học


           - Điều Dưỡng cơ bản

-  Điều Dưỡng cơ bản 1

-  Điều Dưỡng cơ bản II

-  Quản Lý điều dưỡng

-  Điều dưỡng nội

* Đối tượng giảng dạy:

-         Đại học 6 năm YHCT hệ chính quy

-         Đại học 4 năm YHCT hệ chính quy

-         Cao đẳng điều dưỡng

-         Trung học YHCT

-         Y sỹ chuyển đổi sang điều dưỡng

* Nhiệm vụ:
             - Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.
            - Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.
            - Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

- Đưa học sinh đi thực tập tại bệnh viện Thanh Nhàn, và thực tế cộng đồng tại các trạm y tế phường.
            - Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên

            - Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.
            - Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh theo yêu cầu của nhà trường.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

2. Các hoạt động của Bộ môn
         - Đề xuất, đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học.
         - Toàn thể cán bộ môn môn tham gia đầy đủ các hoạt động của Công đoàn học viện
3. Thành tích đạt được

Được sự chỉ đạo và ủng hộ nhiệt tình của Ban Giám đốc học viện YDHCT-VN trong những năm qua Bộ môn Điều dưỡng đã đạt được nhiều thành tích:

+ Được giấy khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ và xây dựng học viện YDHCT VN giai đoạn 2006-2010” do Ban Giám đốc học viện trao tặng năm 2010.

Tin liên quan:

Lãnh đạo quản lý bộ môn Điều dưỡng

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn