Date: 14/12/2017Lượt xem: 15375

BỘ MÔN HÓA DƯỢC

1. Lịch sử hình thành và phát triển: Từ khi thành lập trường 2/2/2005 đến 30/3/2011 bộ môn trực thuộc bộ môn Dược liệu. Từ ngày 01/04/2011 bộ môn được thành lập với tên “Bộ môn Dược lý – Hóa dược – Dược lâm sàng”.

2. Chức năng: Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3. Nhiệm vụ:

          - Giảng dạy môn học Dược lý cho 5 đối tượng

+ BSYHC 6 năm

+ BSYHCT 4 năm

+ BS Thiên Tân

+ Cao đẳng điều dưỡng

+ Trung cấp Y

          - Giảng dạy môn học Hóa dược – Dược lý cho đối tượng Trung cấp dược.

          - Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp Bộ.

4. Thành tích đạt được:

                    Từ khi thành lập đến nay Bộ môn luôn hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo đã được Học viện phân công.

     


Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn