Thông báo phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Date: 30/12/2020Lượt xem: 1766
       HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐ KIỂM TRA ĐẦU VÀO CT ĐÀO TẠO                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
BỔ SUNG DÀNH CHO NGƯỜI CÓ BẰNG 
CỬ NHÂN Y KHOA DO NƯỚC NGOÀI CẤP                       Hà Nội, ngày 30  tháng 12 năm 2020
        NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN 

THÔNG BÁO
Phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào chương trình đào tạo bổ sung dành cho người có bằng cử nhân
 y khoa do người nước ngoài cấp ngành Y học cổ truyền

Hội đồng kiểm tra đầu vào chương trình đào tạo bổ sung dành cho người có bằng cử nhân y khoa do người nước ngoài cấp ngành Y học cổ truyền  của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo, thời gian tiếp nhận Đơn xin phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào chương trình đào tạo bổ sung dành cho người có bằng cử nhân y khoa do người nước ngoài cấp ngành Y học cổ truyền  như sau:

- Thời gian nhận Đơn phúc khảo: từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 06/01/2021(Trong giờ hành chính).
- Địa điểm nhận Đơn phúc khảo: Trung tâm Đổi mới và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Tầng 9, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, số 2 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội. 

- Mẫu Đơn phúc khảo lấy tại địa chỉ Website của Học viện: http://www.vatm.edu.vn hoặc http://www.vutm.edu.vn.

Hội đồng kiểm tra đầu vào chương trình đào tạo bổ sung dành cho người có bằng cử nhân y khoa do người nước ngoài cấp ngành Y học cổ truyền của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam xin thông báo để những thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo bài thi được biết.

Nơi nhận:                                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
- Đăng website Học viện;                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
- Lưu:VT,TTĐM&ĐTTNCXH, ĐTĐH.                                                         (Đã ký)
                                                                                      PGS.TS.Đoàn Quang Huy


Mẫu Đơn phúc khảo download tại đây: Đơn xin phúc khảo.doc


Tin liên quan:

Thông báo kết quả kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Danh sánh thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo nộp hồ sơ xác nhận nhập học hệ chính quy và hệ liên thông chính quy năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy 2020 phương thức tiếp nhận chỉ tiêu của các trường dự bị đại học (Quyết định kèm theo)

Thông báo điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đại học hệ liên thông chính quy 2020 (có Quyết định kèm theo)

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng đại học chính quy năm 2020

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn