Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học Đợt 2 năm 2021

Date: 08/09/2021Lượt xem: 2053
       BỘ Y TẾ                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số  728 /TB-HVYDHCTVN                                   Hà Nội, ngày  08  tháng  9 năm 2021
                       

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học 
Đợt 2 năm 2021

Thực hiện Thông báo số 571/TB-HVYDHCTVN ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam về việc Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021 ngành Y học cổ truyền: Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ 8h00 ngày 20/8/2021 đến 16h30 ngày 10/9/2021. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ dự tuyển Sau đại học đợt 2 năm 2021 đến 16h30 ngày 30/9/2021.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo sau đại học – Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam. ĐT: 0433 540 277; 0969530077 hoặc website: http://vutm.edu.vn
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC                                         
- Các Phòng ban (để thực hiện);                                                                         (Đã ký)
- Website Học viện;
- Lưu: VT; ĐTSĐH.
                                                                                                Nguyễn Quốc Huy

Tin liên quan:

Thông báo mức điểm nhận đăng kí xét tuyển Đại học hệ chính quy

Thông báo ngưỡng điểm nhận đăng kí xét tuyển hệ Đại học liên thông chính quy

Thông tin bổ sung đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng đại học chính quy năm 2021

Đề án tuyển sinh Đại học năm 2021 (Chính quy và Liên thông chính quy) - Bản rút gọn và bản đầy đủ

Thông báo về việc dạy và học tập trung, tiếp tục phòng chống dịch Covid-19

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn