Thông báo về việc hướng dẫn học viên sau đại học trở lại học sau kỳ nghỉ Tết

Date: 12/01/2022Lượt xem: 1943
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 47 /HVYDCT-SĐH          Hà Nội, ngày 12  tháng 01  năm 2022
   V/v hướng dẫn học viên sau đại học
 trở lại học sau kỳ nghỉ Tết      

Kính gửi:
- Các khoa, phòng, bộ môn đơn vị thuộc và trực thuộc;
- Các lớp học viên sau đại học.

Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, Kế hoạch số 243/KH-UBND Thành phố Hà Nội thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Thông báo số 851/TB-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo tiến độ giảng dạy, giảm tác động của dịch bệnh đến kế hoạch đào tạo năm 2021 – 2022, sau kỳ nghỉ tết nguyên đán, Học viện yêu cầu đối tượng học viên sau đại học quay trở lại học tại Học viện và học lâm sàng tại cơ sở thực hành, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu đối với học viên khi quay trở lại học tập:
- Học viên từ địa phương có cấp độ dịch cấp 3, cấp 4 hoặc những vùng có nguy cơ cao phải có kết quả xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ (thực hiện 01 lần khi quay trở lại học tập).
- Phải thực hiện việc quét mã QR-code khi đến học viện. Trong suốt thời gian có mặt tại Học viện, bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên để kiểm tra, giám sát.
- Phải tuân thủ và thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K” của Bộ Y Tế, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Học viện.
- Khi học viên xuất hiện triệu chứng: sốt, ho, khó thở ... thì không được đến Học viện và báo cáo ngay với y tế cơ quan hoặc y tế xã phường nơi cư trú để được hướng dẫn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời thông báo cho lớp trưởng để tổng hợp, báo cáo nhà trường theo quy định.
- Học viên đang ở trong vùng dịch bị phong tỏa, ốm đau hoặc phải thực hiện cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không trở lại học tập tại Học viện theo lịch phải có đơn gửi lớp trưởng để báo cáo nhà trường.

2. Các khoa, bộ môn căn cứ thời khóa biểu và kế hoạch đào tạo, chủ động phối hợp với phòng Đào tạo sau đại học tổ chức giảng dạy. Yêu cầu giảng viên tham gia giảng dạy phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

3. Phòng Hành chính – Tổng hợp, phối hợp với các đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: Thực hiện vệ sinh, khử trùng phòng thực hành và các vị trí công cộng theo định kỳ; vệ sinh các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, bố trí dung dịch sát khuẩn tay nhanh và các thùng rác có nắp đậy tại vị trí phù hợp.

Đề nghị lãnh đạo các Khoa, Phòng, Bộ môn triển khai thực hiện, đảm bảo đầy đủ các điều kiện khi học viên quay trở lại học tập. Trong quá trình thực hiện tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh sẽ điều chỉnh phù hợp./.

Nơi nhận:                                                                                          GIÁM ĐỐC
- Như trên; (Đã ký)
- Hội đồng trường (để b/c);
- BCDPCDB COVID-19;
- Đăng tải trên E-vutm, Website;        
- Lưu: VT, SĐH.
                                                                                               
                                                                                               Nguyễn Quốc Huy
  Tin liên quan:

Thông báo điều chỉnh thời gian thi tốt nghiệp cho các đối tượng Sau đại học năm 2021

Kế hoạch rà soát, cập nhật, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ thạc sĩ

Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ thạc sĩ

Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền

Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên khoa I ngành Y học cổ truyền

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nguyễn Văn Tâm

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn