Thông báo về việc triển khai hình thức giảng dạy trực tuyến cho sinh viên, học viên

Date: 29/01/2021Lượt xem: 1222

                          BỘ Y TẾ                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
              Số 58 /TB-HVYDHCTVN                                                Hà Nội, ngày 29 tháng  01 năm 2021


THÔNG BÁO


Về việc triển khai hình thức giảng dạy trực tuyến cho sinh viên, học viên

         
          
Kính gửi:

-   Các Khoa, Bộ môn, Module;

-     Các Phòng, đơn vị trực thuộc;

-    Sinh viên, học viên toàn Học viện.

Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả đồng thời đảm bảo tiến độ kế hoạch giảng dạy năm học 2020-2021 của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam. Học viện xin thông báo đến toàn bộ sinh viên, học viên, giảng viên của Học viện như sau:

1.     Kế hoạch học tập

Học lý thuyết, thực hành, lâm sàng: Chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến từ ngày 01/02/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

2.    Kế hoạch thi

- Hoãn lịch thi thứ 7 ngày 30 tháng 01 của Tuần 22 (tuần từ 25/01/2021 đến ngày 30/1/2021).

- Hoãn lịch thi Tuần 23 (tuần từ ngày 01/02/2021 đến ngày 5/02/2021).

* Đối với sinh viên Y6: Lịch học lại, thi lại; học cải thiện, thi cải thiện sẽ được bố trí lịch bổ sung.

3.     Khai báo y tế

- Đề nghị các sinh viên, học viên, giảng viên thực hiện nghiêm việc khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế (theo link: https://tokhaiyte.vn) và thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịchCOVID-19 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.

* Y tế học đường: Liên hệ cô Nguyễn Thị Mai.  Số điện thoại: 098.202.7561.

 Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Như trên;

- Đăng Website, Evutm;

- Lưu: VT, P.ĐTĐH.

 KT. GIÁM ĐỐC

                             PHÓ GIÁM ĐỐC

                           (đã ký)

 Nguyễn Quốc Huy


Mẫu đăng ký giảng online: Download tại đây

Tin liên quan:

Thư mời tham dự sự kiện ra mắt tác phẩm “Toát yếu Đông dược diễn ca”

Thông báo v/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện (Có danh sách kèm theo)

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức của Học viện YDHCT VN

Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức của Học viện năm 2020

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức của Học viện năm 2020 (Vòng 2)

Kết quả thi tuyển viên chức Vòng 2 (môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành) của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2020

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn