Thông báo

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sau đại học đợt 1 năm 2023 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sau đại học đợt 1 năm 2023

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sau đại học đợt 1 năm 2023

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục Thời châm Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục Thời châm

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục Thời châm

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục Kinh dịch và y học Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục Kinh dịch và y học

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục Kinh dịch và y học

Xem thêm
Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2023 Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2023

Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2023

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn Y học cổ truyền cơ bản Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn Y học cổ truyền cơ bản

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn Y học cổ truyền cơ bản

Xem thêm
Thông báo danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 Thông báo danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023

Thông báo danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn