Thông báo

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án NCS.Phạm Thanh Tùng Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án NCS.Phạm Thanh Tùng

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án NCS.Phạm Thanh Tùng Tên luận án: "Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của viên nang cứng Vinatan trong điều trị hội chứng rối loạn lipid máu trên thực nghiệm...

Xem thêm
Thông báo danh sách dự thi tuyển sinh chuyên khoa cấp I ngành Y học cổ truyền Thông báo danh sách dự thi tuyển sinh chuyên khoa cấp I ngành Y học cổ truyền

Học viện y Dược học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách dự thi tuyển sinh chuyên khoa cấp I ngành Y học cổ truyền

Xem thêm
Thông báo danh sách đăng ký dự thi Bác sĩ Nội trú ngành Y học cổ truyền Thông báo danh sách đăng ký dự thi Bác sĩ Nội trú ngành Y học cổ truyền

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách đăng ký dự thi Bác sĩ Nội trú ngành Y học cổ truyền

Xem thêm
Thông báo danh sách dự thi tuyển sinh chuyên khoa cấp II ngành Y học cổ truyền Thông báo danh sách dự thi tuyển sinh chuyên khoa cấp II ngành Y học cổ truyền

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách dự thi tuyển sinh chuyên khoa cấp II ngành Y học cổ truyền

Xem thêm
Thông báo danh sách đăng ký dự thi Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền Thông báo danh sách đăng ký dự thi Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách đăng ký dự thi Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền

Xem thêm
Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phạm Thanh Tùng Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phạm Thanh Tùng

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức buổi chấm Luận án tiến sĩ cấp Học viện cho Nghiên cứu sinh Phạm Thanh Tùng

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn