Thông báo

Thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ 3 năm học 2018 - 2019 Thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

Xem thêm
Thông báo về việc đăng ký thi cấp Chứng chỉ Tin học đáp ứng yêu cầu công nhận tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thông báo về việc đăng ký thi cấp Chứng chỉ Tin học đáp ứng yêu cầu công nhận tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Trung tâm ĐM & ĐT theo NCXH thuộc HV YDHCT VN chủ trương phối hợp với Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQG Hà Nội trong công tác tập hợp học viên, hướng dẫn ôn tập và tổ chức khảo thí cấp chứng chỉ CNTT cơ bản cho học viên. Thời gian nhận đăng ký dự thi: Từ...

Xem thêm
Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Thạc sĩ - ngành Y học cổ truyền (Đợt 1 năm 2019) Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Thạc sĩ - ngành Y học cổ truyền (Đợt 1 năm 2019)

Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Thạc sĩ - ngành Y học cổ truyền (Đợt 1 năm 2019)

Xem thêm
Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Chuyên khoa II - ngành Y học cổ truyền Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Chuyên khoa II - ngành Y học cổ truyền

Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Chuyên khoa II - ngành Y học cổ truyền

Xem thêm
Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Chuyên khoa I - ngành Y học cổ truyền Học viện YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Chuyên khoa I - ngành Y học cổ truyền

HV YDHCT VN thông báo danh sách dự thi Chuyên khoa I - ngành Y học cổ truyền.

Xem thêm
Thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng của trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc Thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng của trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng của trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc.

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn