Thông báo

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Học kỳ II năm học 2023-2024 Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Học kỳ II năm học...

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Học kỳ II năm học 2023-2024.

Xem thêm
Thông báo về việc đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế năm 2024 của Học viện YDHCT Việt Nam Thông báo về việc đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế năm 2024 của Học viện...

Thông báo về việc đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế năm 2024 của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Xem thêm
Quyết định về việc điều chỉnh và thay thế Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở và Tổ thư ký giúp việc cho HĐ Quyết định về việc điều chỉnh và thay thế Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở và Tổ thư ký giúp việc...

Quyết định về việc điều chỉnh và thay thế Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở và Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng.

Xem thêm
Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc bằng nguồn học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2024, hạng mục "NCS trình độ cao" Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc bằng nguồn học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2024, hạng mục "NCS...

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc bằng nguồn học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2024, hạng mục "Nghiên cứu sinh trình độ cao".

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học (Có danh sách kèm theo) Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học (Có danh...

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học.

Xem thêm
Công văn về việc xin báo giá: Bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị tại các bộ môn thuộc Học viện năm 2023 Công văn về việc xin báo giá: Bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị tại các bộ môn thuộc Học viện năm 2023

Công văn về việc xin báo giá: Bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị tại các bộ môn thuộc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2023.

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn