Thông báo

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 3/4/2020 về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19"

Xem thêm
Thư khen các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế của Thủ tướng chính phủ Thư khen các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế của Thủ tướng chính phủ

Thư khen các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế của Thủ tướng chính phủ.

Xem thêm
Thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến ôn thi và thi tuyển sinh sau đại học  đợt 1 năm 2020 ngành Y học cổ truyền Thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến ôn thi và thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 ngành Y học cổ truyền

Học viện y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến ôn thi và thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 ngành Y học cổ truyền: - Ôn thi dự kiến: 07/5/2020 đến 12/6/2020 - Ngày thi dự kiến: ngày 26,27,28/6/2020

Xem thêm
Thông báo về việc điều chỉnh, tạm dừng dạy và học lâm sàng Thông báo về việc điều chỉnh, tạm dừng dạy và học lâm sàng

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo về việc điều chỉnh, tạm dừng dạy và học lâm sàng

Xem thêm
Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến để phòng dịch bệnh COVID-19 Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến để phòng dịch bệnh COVID-19

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo về việc giảng dạy trực tuyến để phòng dịch bệnh COVID-19

Xem thêm
Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc khử trùng, xử lý môi trường theo hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn