Thông báo

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành YHCT đợt 1 năm 2024 Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành YHCT đợt 1 năm 2024

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Y học cổ truyền, đợt 1 năm 2024.

Xem thêm
Thông báo về ngưỡng điểm và thủ tục nhận đăng kí xét tuyển đại học hệ liên thông chính quy đợt 1 năm 2024 Thông báo về ngưỡng điểm và thủ tục nhận đăng kí xét tuyển đại học hệ liên thông chính quy đợt 1 năm 2024

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Xem thêm
Thông báo về mức điểm nhận đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024 Thông báo về mức điểm nhận đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, điều kiện nhận đăng kí xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2024.

Xem thêm
Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Xem thêm
Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Sau đại học đợt 1 năm 2024 Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Sau đại học đợt 1 năm 2024

Căn cứ kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam công bố Quyết định trúng tuyển 06 đối tượng Sau đại học. (Có danh sách kèm theo)

Xem thêm
Quyết định về việc công nhận thí sinh được ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 Quyết định về việc công nhận thí sinh được ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024

Công nhận 03 (Ba) thí sinh được ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy vào Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2024, trong đó 02 thí sinh ngành Y khoa và Y học cổ truyền, 01 thí sinh ngành Y khoa (Có danh sách kèm theo).

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn