Thông báo

Thư mời tham dự sự kiện ra mắt tác phẩm “Toát yếu Đông dược diễn ca” Thư mời tham dự sự kiện ra mắt tác phẩm “Toát yếu Đông dược diễn ca”

Thư mời tham dự sự kiện ra mắt tác phẩm “Toát yếu Đông dược diễn ca”: - Thời gian: 14:00 –16:00, THỨ SÁU, 15.01.2021 - Địa điểm: Hội trường 270 chỗ, Tầng 01, Học Viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, số 2, Trần Phú, Hà Đông, Hà

Xem thêm
Thông báo kế hoạch thực tập nghề nghiệp dành cho đối tượng D5K3 Thông báo kế hoạch thực tập nghề nghiệp dành cho đối tượng D5K3

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kế hoạch thực tập nghề nghiệp dành cho đối tượng D5K3

Xem thêm
Quyết định về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ kiểm tra đầu vào năm 2020 chương trình đào tạo bổ sung ngành YHCT đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp Quyết định về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ kiểm tra đầu vào năm 2020 chương trình đào tạo bổ sung ngành YHCT...

Học viện YDHCT VN Quyết định về việc công nhận 88 (tám mươi tám) thí sinh trúng tuyển Kì kiểm tra đầu vào năm2020 chương trình đào tạo bổ sung ngành Y học cổ truyền đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp (có danh sách kèm theo).

Xem thêm
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp Thông báo kết quả phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Học viện YDHCT VN thông báo kết phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp.

Xem thêm
Thông báo phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp Thông báo phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Xem thêm
Thông báo kết quả kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp Thông báo kết quả kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo kết quả kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp ngành Y học cổ truyền

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn