Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022 ngành Y học cổ truyền

Date: 21/02/2022Lượt xem: 6487
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDCT VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Số: 202 /TB-HVYDCT     Hà Nội, ngày 11  tháng 02  năm 2022


THÔNG BÁO
TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2022 
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

Kính gửi: - Các Trường Đại học Y - Dược, Học viện, Viện;
- Các Sở Y tế, Bệnh viện, Trung tâm y tế, Phòng Y tế; 
- Các Đơn vị Y tế thuộc lực lượng vũ trang;
- Hội Đông y các tỉnh/thành phố.

Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học;
Căn cứ Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học;
Căn cứ Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Cục Khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo Chuyên khoa I, Chuyên khoa II và Bác sĩ Nội trú năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2015/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh);
Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kế hoạch tuyển sinh Sau đại học ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022 như sau:
Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Trình độ

Ngành

Chỉ tiêu

1

Thạc sĩ

Y học cổ truyền

60

2

Bác sĩ Chuyên khoa II

Y học cổ truyền

30

3

Bác sĩ chuyên khoa  I

Y học cổ truyền

200

4

Tiến sĩ

Y học cổ truyền

05


THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 08/3/2022 
2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 21/3/2022 đến 16h30 ngày 29/4/2022

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022 ngành Y học cổ truyền, Xem chi tiết tại đây: Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022.pdf


Tin liên quan:

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền năm 2021

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Bác sĩ Nội trú ngành Y học cổ truyền năm 2021

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học năm 2021

Danh sách dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Y học cổ truyền năm 2021

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn