Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

Date: 03/12/2021Lượt xem: 2263
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                Số: 1112/TB-HVYDHCTVN                             Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021


THÔNG BÁO
Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021 từ ngày 3 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2021 (trong giờ hành chính).

Mọi vấn đề cần trao đổi liên hệ Phòng đào tạo Sau đại học - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. ĐT 0969530077

 Nơi nhận                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH
- Đăng Web
- Lưu: VT, ĐTSĐH (Đã ký)


                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Quốc HuyTin liên quan:

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Danh sách thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ dự thi sau đại học năm 2021

Danh sách dự thi bác sĩ Nội trú ngành Y học cổ truyền năm 2021

Danh sách dự thi Chuyên khoa I, Chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền năm 2021

Danh sách dự thi Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền năm 2021

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn