Thông báo kết quả phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Date: 08/01/2021Lượt xem: 1959

HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA ĐẦU VÀO CT ĐÀO TẠO BỔ SUNG DÀNH CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN Y KHOA DO NƯỚC NGOÀI CẤP NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021


THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

Môn:   Y lý

Số báo danh

Họ và tên

Điểm

Điểm chấm phúc khảo

042

Vũ Thị Minh Huyền

3,3

3,3

                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

                                                           (Đã kí)

                                                              PGS.TS. Đoàn Quang Huy


Tin liên quan:

Thông báo phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo kết quả kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Danh sánh thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo nộp hồ sơ xác nhận nhập học hệ chính quy và hệ liên thông chính quy năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy 2020 phương thức tiếp nhận chỉ tiêu của các trường dự bị đại học (Quyết định kèm theo)

Thông báo điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đại học hệ liên thông chính quy 2020 (có Quyết định kèm theo)

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn