Quyết định công nhận học viên Sau đại học năm 2021

Date: 02/03/2022Lượt xem: 2362
Quyết định công nhận học viên Sau đại học năm 2021:

- Quyết định về việc công nhận học viên Bác sĩ Nội trú ngành Y học cổ truyền năm 2021 (khóa 5), Xem chi tiết tại đây:Bác sĩ nội trú ngành Y học cổ truyền khóa 5.pdf

- Quyết định về việc công nhận học viên thạc sĩ ngành Y học cổ truyền năm 2021 (khóa 14), Xem chi tiết tại đây: Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền khóa 14 (1).pdf

- Quyết định về việc công nhận học viên thạc sĩ ngành Y học cổ truyền năm 2021 (khóa 14), Xem chi tiết tại đây: Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền khóa 14 (2).pdf

- Quyết định về việc công nhận học viên Chuyên khoa I ngành Y học cổ truyền năm 2021 (khóa 16), Xem chi tiết tại đây: Chuyên khoa I ngành Y học cổ truyền khóa 16.pdf

- Quyết định về việc công nhận học viên Chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền năm 2021 (khóa 7), Xem chi tiết tại đây: Chuyên khoa 2 ngàng Y học cổ truyền khóa 7.pdf

- Quyết định về việc công nhận Nghiên cứu sinh ngành Y học cổ truyền năm 2021 (khóa 4), Xem chi tiết tại đây: Nghiên cứu sinh ngành Y học cổ truyền khóa 4.pdfTin liên quan:

Thông báo về việc hướng dẫn học viên sau đại học trở lại học sau kỳ nghỉ Tết

Thông báo điều chỉnh thời gian thi tốt nghiệp cho các đối tượng Sau đại học năm 2021

Kế hoạch rà soát, cập nhật, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ thạc sĩ

Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ thạc sĩ

Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền

Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên khoa I ngành Y học cổ truyền

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn