Thông báo: Kế hoạch tổ chức Ngày hội sách

Date: 18/04/2022Lượt xem: 890

 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI SÁCH
(Theo kế hoạch số 10/KH-TV ngày 4/4/2022)

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ – TTg ngày 4/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4;
Triển khai  Kế hoạch số 5270/KH – BTTTT ngày 24/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên toàn quốc;
Căn cứ Công văn số 1139/BGDĐT-GDTX ngày 28/03/2022 về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022;
Hưởng ứng Ngày sách và Bản quyền thế giới 23/4. 
1. Mục đích và yêu cầu
- Mục đích: Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng ham mê đọc sách, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập.
- Yêu cầu: Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19.  

2. Nội dung và cách thức tổ chức
- Nội dung: Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên; nâng cao nhận thức về vai trò và giá trị của nguồn dược liệu trong ngành Y học cổ truyền, thúc đẩy ý thức bảo tồn và xây dựng nguồn dược liệu bền vững, xóa bỏ tư duy sử dụng các sản phẩm động thực vật hoang dã bất hợp pháp làm mất cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. 
- Cách thức tổ chức: truyền thông trên trang thông tin điện tử của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam và trang Facebook Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam; tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam thông qua hình thức trưng bày sách chuyên ngành dược Y học cổ truyền với chủ đề “Khai thác và sử dụng nguồn dược liệu bền vững trong ngành Y học cổ truyền”; tổ chức các hoạt động giới thiệu cách khai thác và sử dụng tài liệu phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và giảng dạy tại Thư viện Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài Học viện. 

3. Địa điểm và thời gian
- Địa điểm: Thư viện Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.
- Thời gian: ngày 21/4 và 22/4 năm 2022.
Tin liên quan:

Thông báo tuyển sinh các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc bằng nguồn học bổng chính phủ Trung Quốc năm 2022

Thông báo danh sách Học viên đạt chứng nhận chương trình học tập trực tuyến ngắn hạn "Khám phá YHCT Hàn Quốc cùng WK CICE 2021"

Thông báo về việc tham gia trại đông trực tuyến “Văn hóa Trung y Cầu Hán ngữ” do Đại học Trung Y- Dược Nam Kinh, Trung Quốc tổ chức

Thông báo về việc sinh viên trở lại học tập trực tuyến tại Học viện

Thông báo thời gian sinh viên quay trở lại học thực hành tại các phòng thực hành

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn