Thông báo về việc tham gia trại đông trực tuyến “Văn hóa Trung y Cầu Hán ngữ” do Đại học Trung Y- Dược Nam Kinh, Trung Quốc tổ chức

Date: 11/02/2022Lượt xem: 2416
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
     Số:  192 /TB-HVYDCT           Hà Nội, ngày 11  tháng 2 năm 2022


THÔNG BÁO
Về việc tham gia trại đông trực tuyến “Văn hóa Trung y Cầu Hán ngữ” 
do Đại học Trung Y- Dược Nam Kinh, Trung Quốc tổ chức
 
Theo Thư mời của Đại học Trung Y- Dược Nam Kinh, Trung Quốc về việc tổ chức trại đông trực tuyến “Văn hóa Trung y Cầu Hán ngữ”, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam xin thông báo cụ thể như sau:  
Đối tượng: Tất cả các sinh viên đang theo học tại Học viện biết tiếng Trung Quốc, có nhu cầu tham dự.
Thời gian học: Dự kiến các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tháng 3 năm 2022 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).
Hình thức: Học trực tuyến qua ZOOM. Học sinh hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng nhận của Đại học Trung Y- Dược Nam Kinh.
Lệ phí: Miễn phí 
Nội dung chương trình: Văn hóa Trung y kinh điển, Kim lăng châm đạo, Hán ngữ (Chương trình cụ thể xem file đính kèm).
Yêu cầu: Đề nghị các sinh viên tham dự  khóa học  đăng kí theo link đính kèm: http://bridge.chinese.cn/online/camp/camp/1460/accounts/blinding/10111  hoàn thành trước ngày 20/2/2022 và tổng hợp danh sách theo lớp (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng KHCN&HTQT (Email: hoptacquocteyhct@gmail.com) tổng hợp để hoàn tất đăng ký. Mọi thắc mắc xin liên hệ Đ/c Đào Thu Hà, số điện thoại: 0982109989.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC
- Phòng ĐTĐH, QLSV (để phối hợp);    (Đã ký)
- Đăng Website Học viện;
- Lưu: VT, KHQT.

Nguyễn Quốc Huy


Lịch trình giảng dạy trại đông trực tuyến “Văn hóa Trung y Cầu Hán ngữ” do Đại học Trung Y- Dược Nam Kinh, Trung Quốc tổ chức. Xem chi tiết tại đây: Lịch trình giảng dạy trại đông trực tuyến “Văn hóa Trung y Cầu Hán ngữ”.pdf

Danh sách đăng ký. Tải tại đây: DANH SÁCH ĐĂNG KÍ. docX.docx
Tin liên quan:

Thông báo về việc sinh viên trở lại học tập trực tuyến tại Học viện

Thông báo thời gian sinh viên quay trở lại học thực hành tại các phòng thực hành

Thông báo về việc tham gia chương trình học tập trực tuyến ngắn hạn "Khám phá YHCT Hàn Quốc cùng WK CICE 2021”

Thông báo về việc tham gia chương trình diễn đàn "Nhịp cầu Hán ngữ” do Đại học Trung Y- Dược Thiên Tân, Trung Quốc tổ chức

Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2021 về chương trình đào tạo

Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn