Thông báo về việc tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Date: 21/07/2020Lượt xem: 458
     HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Trung tâm Đổi mới & Đào tạo                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         theo nhu cầu xã hội

   Số: 03/ TB-TTĐM&ĐTTNCXH                                              Hà Nội, ngày 15  tháng 7 năm 2020
V/v tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi 
Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản    
             

Kính gửi: Viên chức, người lao động đang công tác tại các phòng ban, bộ môn và các đơn vị trực thuộc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam


Nhằm đáp ứng yêu cầu công nhận Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ký ban hành ngày 27/5/2015 (Mục c, Khoản 2, Điều 6); Trung tâm Đổi mới và Đào tạo theo nhu cầu xã hội thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức lập danh sách người học, hướng dẫn ôn tập, tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản cho các viên chức, người lao động có nhu cầu.

1. Lệ Phí ôn tập, khảo thí và cấp chứng chỉ: 600.000/ (Sáu trăm nghìn đồng/1 người học)

2. Nơi nhận danh sách đăng ký và thu lệ phí: Trung tâm Đổi mới và Đào taọ theo nhu cầu xã hội – Phòng 905 -Tầng 9, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Số 2 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội. Điện thoại liên hệ: TT. 098.1919.886  hoặc  Ms. An 0944371111. 

Nơi nhận:                                                                                         PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM 
     -  Đăng Website;                                                                                                   (Đã ký)          
     -  Lưu: TTĐM&ĐT, đơn vị liên quan 


                                                                                                                       Đoàn Quang Huy
Tin liên quan:

Thông báo về việc đăng ký thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng của trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc

Thông báo tuyển sinh các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ

Thông báo về việc tạm dừng dạy, học thực hành lâm sàng đến hết ngày 30/4/2020

Thư khen các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế của Thủ tướng chính phủ

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn