Phương pháp chẩn đoán trong châm cứu chữa bệnh

Date: 29/07/2016Lượt xem: 10991

BÁT CƯƠNG

 

Bất cứ bệnh tật gì phát sinh ra cũng không ngoài Bát cương vì: Tính chất của bệnh không  Âm thì Dương, bộ vị của bệnh không ở Biểu thì ở Lý; chứng trạng của bệnh không Nhiệt thì Hàn; sự thịnh suy của chính khí tà khí của bệnh không Thực thì Hư. Mọi biến hóa bệnh lý nặng hay nhẹ, ngoại cảm hay nội thương, thay đổi dù muôn hình vạn trạng cũng không ngoài phạm vi của Bát cương. Nhưng trong Bát cương ấy, hai cương Âm Dương là hai cương chính có thể bao quát được cả 6 cương kia: Hàn, Hư, Lý thuộc Âm và Nhiệt. Thực, Biểu thuộc về Dương. Quá trình diễn biến của bệnh tật thường rất phức tạp: Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, do Biểu truyền vào Lý, từ Lý xuất ra Biểu, Hàn, Nhiệt lẫn lộn và nhiều khi có cả Hư lẫn Thực. Muốn chẩn đoán bệnh tật chính xác, phải nắm vững nội dung cũng như sự biến hóa không ngừng của Bát cương. 

Tin liên quan:

Hư Thực

Âm Dương

Phương pháp chẩn đoán trong châm cứu chữa bệnh

Hàn Nhiệt

Hư Thực

Biểu Lý

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn