Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2022

Date: 24/11/2022Lượt xem: 846
THÔNG BÁO
Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 
Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2022

Danh sách đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư


STT


Họ và tên

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Chức danh đề nghị bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

1

TS. Lê Mạnh Cường

Y/ Ngoại tiêu hóa

Phó Giáo sư

7/7/7

2

TS. Trần Thái Hà

Y/ Y học cổ truyền

Phó Giáo sư

7/7/7

3

TS. Nguyễn Đức Minh

Y/ Y học cổ truyền

Phó Giáo sư

7/7/7



Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2022. Xem chi tiết tại đây Thông báo Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 2022.pdf




Tin liên quan:

Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Hội đông GS cơ sở Học viện YDHCTVN năm 2022

Thông báo về việc Đề cử danh sách Giáo sư/Phó Giáo sư tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2022

Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, ứng viên PGS Phạm Bá Tuyến

Danh sách và hồ sơ ứng viên đề xuất xét công nhận học hàm GS, PGS năm 2021

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn