Thông báo về việc cấp học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Date: 11/01/2019Lượt xem: 63657


Xem danh sách sinh viên đạt học bổng học kỳ I năm học 2017 - 2018 tại đây: Học bổng học kỳ II.pdf
Tin liên quan:

Thông báo về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 đại học và hệ chính quy YHCT, Y đa khoa, Dược

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I cho sinh viên đại học chính quy năm học 2018 - 2019

Thông báo về việc chi tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên đại học chính quy năm học 2018 - 2019

Thông báo về việc cấp học bổng học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Thông báo về việc cấp học bổng học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Quyết định và danh sách sinh viên đại học chính quy, chuyên tu được hưởng miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2017-2018

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn