Thời khóa biểu

Thông báo về việc quay trở lại học tập với sinh viên, học viên Thông báo về việc quay trở lại học tập với sinh viên, học viên

Thông báo về việc quay trở lại học tập với sinh viên, học viên - Giảng dạy lý thuyết: Dạy trực tuyến - Giảng dạy thực hành: Dạy tại trường từ ngày 4/5/2020 - Giảng dạy lâm sàng: Từ ngày 4/5/2020

Xem thêm
Thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ 3 năm học 2018 - 2019 Thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

Xem thêm
Thông báo kế hoạch thực tập nghề nghiệp, ôn và thi học phần hệ chính quy (2013-2019) và hệ  liên thông chính quy (2014-2019) Thông báo kế hoạch thực tập nghề nghiệp, ôn và thi học phần hệ chính quy (2013-2019) và hệ liên thông chính quy...

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kế hoạch thực tập nghề nghiệp, ôn và thi học phần chuyên môn tổng hợp, xét và công nhận tốt nghiệp hệ chính quy (2013-2019) và hệ liên thông chính quy (2014-2019)

Xem thêm
Thông báo kế hoạch ôn và thi học phần chuyên môn tổng hợp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy khoa Dược (2014-2019) Thông báo kế hoạch ôn và thi học phần chuyên môn tổng hợp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy khoa Dược...

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kế hoạch ôn và thi học phần chuyên môn tổng hợp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp hệ chính quy trình độ đại học khoa Dược (2014-2019)

Xem thêm
Thông báo về thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học thực hành năm học 2018 - 2019 Thông báo về thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học thực hành năm học 2018 - 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo về thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học thực hành năm học 2018 - 2019

Xem thêm
Thông báo thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học năm học 2018 - 2019 Thông báo thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học năm học 2018 - 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo thời gian bắt đầu năm học và thời gian các tiết học năm học 2018 - 2019

Xem thêm
12
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn