Học bổng-Miễn giảm học phí

Quyết định về việc cấp học bổng Học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hệ chính quy Quyết định về việc cấp học bổng Học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng Học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hệ chính quy.

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng Học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hệ chính quy Quyết định về việc cấp học bổng Học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng Học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hệ chính quy.

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Học kỳ II năm học 2023-2024 Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Học kỳ II năm học...

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Học kỳ II năm học 2023-2024.

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học (Có danh sách kèm theo) Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học (Có danh...

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học.

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2023-2024 Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2023-2024.

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022 sinh viên đại học hệ chính quy Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022 sinh viên đại học hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022 sinh viên đại học hệ chính quy

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn