Sổ tay sinh viên

Quyết định về việc ban hành quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Học viện Quyết định về việc ban hành quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Học viện

Quyết định về việc ban hành quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Xem thêm
QĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế công tác sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện QĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế công tác sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế công tác sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 996/QĐ-HVYDCTVN ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Học viện Y - Dược...

Xem thêm
QĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy QĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ...

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-HVYDCTVN ngày 01 tháng 11...

Xem thêm
QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy Học viện YDHCT Việt Nam QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy Học viện YDHCT Việt...

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1041/QĐ-HVYDHCTVN ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Học viện Y -...

Xem thêm
QĐ ban hành quy định về hoạt động cố vấn học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện QĐ ban hành quy định về hoạt động cố vấn học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện

Quyết định ban hành quy định về hoạt động cố vấn học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Xem thêm
Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên, học viên Học viện YDHCT Việt Nam Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên, học viên Học viện YDHCT Việt Nam

Quy tắc này được áp dụng đối với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Xem thêm
12
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn