Sinh viên - Học viên

Một số hướng dẫn về cấp chứng chỉ hành nghề Một số hướng dẫn về cấp chứng chỉ hành nghề

- Một số văn bản pháp luật liên quan - Một số hướng dẫn cụ thể về cấp chứng chỉ hành nghề

Xem thêm
Thông báo thu học phí của sinh viên năm học 2021-2022 Thông báo thu học phí của sinh viên năm học 2021-2022

Thông báo thu học phí của sinh viên năm học 2021-2022. Thời gian thu học phí học kỳ II từ ngày 28/4/2022 đến hết ngày 13/5/2022

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2021-2022 Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học...

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2021-2022

Xem thêm
Thông báo về việc tham gia trại đông trực tuyến “Văn hóa Trung y Cầu Hán ngữ” do Đại học Trung Y- Dược Nam Kinh, Trung Quốc tổ chức Thông báo về việc tham gia trại đông trực tuyến “Văn hóa Trung y Cầu Hán ngữ” do Đại học Trung Y- Dược Nam Kinh, Trung...

Thông báo về việc tham gia trại đông trực tuyến “Văn hóa Trung y Cầu Hán ngữ” do Đại học Trung Y- Dược Nam Kinh, Trung Quốc tổ chức

Xem thêm
Thông báo về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Thông báo về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Xem thêm
Thông báo về việc sinh viên trở lại học tập trực tuyến tại Học viện Thông báo về việc sinh viên trở lại học tập trực tuyến tại Học viện

Thông báo về việc sinh viên trở lại học tập trực tiếp tại Học viện Sinh viên từ năm thứ 2 trở đi các ngành: Y học cổ truyền, ngành Y khoa và Dược học sẽ trở lại học tập chính thức kể từ ngày 07/02/2022 Sinh viên từ năm thứ nhất các ngành: Y học cổ...

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn