Sinh viên - Học viên

Thông báo quy trình, biểu mẫu xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập Thông báo quy trình, biểu mẫu xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo quy trình, biểu mẫu xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trình độ đại học.

Xem thêm
Các biểu mẫu dành cho sinh viên năm học 2018 - 2019 Các biểu mẫu dành cho sinh viên năm học 2018 - 2019

Học viện Y học cổ truyền Việt Nam giới thiệu các biểu mẫu dành cho sinh viên năm học 2018 - 2019. Sinh viên vui lòng download biểu mẫu trên, rồi làm theo biểu mẫu quy định.

Xem thêm
Quyết định và danh sách sinh viên đại học chính quy, chuyên tu được hưởng miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2017-2018 Quyết định và danh sách sinh viên đại học chính quy, chuyên tu được hưởng miễn, giảm học phí học kỳ II năm học...

Quyết định và danh sách sinh viên đại học chính quy, chuyên tu được hưởng miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2017-2018

Xem thêm
Quyết định và danh sách sinh viên được hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Quyết định và danh sách sinh viên được hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018

Quyết định và danh sách sinh viên được hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên Đại học chính quy YHCT, Đại học Dược

Xem thêm
12
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn