Sinh viên - Học viên

Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Nhật Bản dành cho học sinh/sinh viên Việt Nam Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Nhật Bản dành cho học sinh/sinh viên Việt Nam

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Thông báo chương trình học bổng toàn phần tạo Nhật Bản dành cho học sinh/sinh viên Việt Nam.

Xem thêm
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/9/2019 - 10/10/2019. Địa điểm: Phòng CTCT&QLSV (Sinh viên nộp trực tiếp hồ sơ xét các chế độ cho chuyên viên phụ trách khối)

Xem thêm
Thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ 3 năm học 2018 - 2019 Thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

Xem thêm
Thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng của trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc Thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng của trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng của trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc.

Xem thêm
Thông báo Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp khóa 8, niên khóa 2012 - 2018 Thông báo Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp khóa 8, niên khóa 2012 - 2018

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp khóa 8, niên khóa 2012 - 2018, năm học 2018 - 2019.

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách và triển lãm giới thiệu sách chuyên ngành y Kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách và triển lãm giới thiệu sách chuyên ngành y

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách và triển lãm giới thiệu sách chuyên ngành y - Thời gian: Ngày 24/4 đến ngày 26/4 - Địa điểm: Trung tâm Thông tin - Thư viện Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn