Thông báo về việc hoàn thành phiếu Khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên, học viên đối với dịch vụ công” năm học 2020-2021

Date: 14/06/2021Lượt xem: 1150
BỘ Y TẾ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số: 440 /TB – HVYDHCTVN                             Hà Nội, ngày  14   tháng 6  năm 2021


THÔNG BÁO 
Về việc hoàn thành phiếu Khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên,
học viên đối với dịch vụ công” năm học 2020-2021

Căn cứ vào Kế hoạch số 420/KH-HVYDHCTVN về Kế hoạch Khảo sát  “Đo lường sự hài lòng của sinh viên, học viên đối với dịch vụ công” năm học 2020-2021.
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam xin thông báo tới toàn thể sinh viên, học viên của Học viện hoàn thành Phiếu khảo sát trên theo đường link: sinhvien.vutm.e du.vn
Thời gian hoàn thành từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 20/6/2021.
Đề nghị các quản lý khối đôn đốc  sinh viên, học viên hoàn thành khảo sát theo thời hạn trên.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC
- Hội đồng trường (để b/c);              PHÓ GIÁM ĐỐC
- BGĐ (để b/c);                                                                                                          (Đã ký)
- Website, evutm (để t/b);
- Toàn thể sinh viên, học viên, quản lý khối (để t/h);
- Lưu: VT, ĐTĐH, SĐH.
            NGUYỄN QUỐC HUY
Tin liên quan:

Kế hoạch tổ chức khảo sát , lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo sau đại học năm 2021

Thông báo đăng ký thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Hội thảo trực tuyến UniSmartItaly - Học tập và làm việc với Ý

Thông báo về việc đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 năm 2021 ngành Y học cổ truyền

Thông báo về việc triển khai hình thức giảng dạy trực tuyến cho sinh viên, học viên

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn