Thông báo về việc tham gia chương trình diễn đàn "Nhịp cầu Hán ngữ” do Đại học Trung Y- Dược Thiên Tân, Trung Quốc tổ chức

Date: 30/11/2021Lượt xem: 1312
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
    Số: 1093/TB-HVYDHCTVN                               Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021


THÔNG BÁO
Về việc tham gia chương trình diễn đàn "Nhịp cầu Hán ngữ” 
do Đại học Trung Y- Dược Thiên Tân, Trung Quốc tổ chức
 
Theo Thư mời của Đại học Trung Y- Dược Thiên Tân, Trung Quốc về việc tổ chức chương trình diễn đàn "Nhịp cầu Hán ngữ”, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam xin thông báo cụ thể như sau:  
Đối tượng: Tất cả các sinh viên đang theo học tại Học viện biết tiếng Trung Quốc, có nhu cầu tham dự.
Thời gian học: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 25/02/2022 (05 tuần) nghỉ thứ 7, chủ nhật. 
Hình thức: Học trực tuyến
Lệ phí: Miễn phí 
Nội dung chương trình: 03 tuần học về Hán ngữ, 02 tuần giảng về chuyên ngành Trung y dược (Chương trình cụ thể xem file đính kèm).
Yêu cầu: Đề nghị các sinh viên tham dự đăng kí hoàn thành trước 11h00 ngày 2/12/2021 tại link đính kèm http://bridge.chinese.cn/online/camp và tổng hợp danh sách theo lớp (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng KHCN&HTQT (Email: hoptacquocteyhct@gmail.com) tổng hợp để hoàn tất đăng ký. Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Đào Thu Hà, số điện thoại: 0982109989.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Phòng ĐTĐH, CTCT&QLSV (để phối hợp);    (Đã ký)
- Đăng Website Học viện;
- Lưu VT, KHCN&HTQT.

Nguyễn Quốc Huy

 
 Chương trình cụ thể xem chi tiết tại đây: Chương trình diễn đàn Nhịp cầu Hán ngữ.doc
Danh sách đăng ký tham gia chương trình diễn đàn Nhịp cầu Hán ngữ, xem chi tiết tại đây: Danh sách đăng ký tham gia chương trình diễn đàn Nhịp cầu Hán ngữ.docxTin liên quan:

Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2021 về chương trình đào tạo

Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Thông báo về việc hoàn thành phiếu Khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên, học viên đối với dịch vụ công” năm học 2020-2021

Kế hoạch tổ chức khảo sát , lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo sau đại học năm 2021

Thông báo đăng ký thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Hội thảo trực tuyến UniSmartItaly - Học tập và làm việc với Ý

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn