Thông báo danh sách dự thi Sau Đại học ngành Y học cổ truyền đợt 2 năm 2020

Date: 08/10/2020Lượt xem: 893
HỌC VIỆN Y - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH DỰ THI BS NỘI TRÚ NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2020

TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
Đối tượng

ƯT
1 Đặng Hồng Anh Nam 08/01/1996 Tỉnh Thanh Hóa Không
2 Nguyễn Kim Dơn Nữ 13/10/1996 Hà Nội Không
3 Nguyễn Thị Hà Nữ 10/03/1996 Tỉnh Thanh Hóa Không
4 Vũ Thúy Hằng Nữ 08/08/1996 Hà Nội Không
5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 22/09/1995 Tỉnh Ninh Bình Không
6 Nguyễn Đăng Hiển Nam 25/08/1996 Hà Nội Không
7 Nguyễn Quang Hiển Nam 18/12/1995 Tỉnh Nghệ An Không
8 Trần Thị Lịch Nữ 20/10/1995 Tỉnh Thanh Hóa Không
9 Bùi Thị Khánh Linh Nữ 01/11/1996 Tỉnh Nam Định Không
10 Lê Thị Thảo Nữ 23/12/1996 Tỉnh Thanh Hóa Không
11 Trần Quang Trường Nam 24/02/1995 Hà Nội Không
12 Vũ Duy Tuấn Nữ 16/01/1996 Tỉnh Hải Dương Không
Danh sách gồm 12 thí sinh./.
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(Đã ký)

Đậu Xuân Cảnh
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI THẠC SĨ NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 2 NĂM 2020
TT Họ  tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Đối tượng

ƯT

1 Trương Thị  Ân Nữ 17/07/1994 Tỉnh Thanh Hóa Không
2 Bùi Hoàng  Anh Nam 07/05/1995 Hà Nội Không
3 Nguyễn Thị Lan  Anh Nữ 13/10/1995 Tỉnh Hưng Yên Không
4 Nguyễn Thị vân  Anh Nữ 07/05/1993 Hà Nội Không
5 Nguyễn Tuấn  Anh Nam 03/12/1994 Tỉnh Quảng Ninh Không
6 Ninh Thị Tố  Anh Nữ 14/07/1991 Tỉnh Thái Bình Không
7 Nguyễn Văn  Ánh Nam 26/10/1994 Tỉnh Thanh Hóa Không
8 Nguyễn Thanh  Bình Nam 18/06/1986 Hà Nội Không
9 Nông Duy  Đông Nam 22/02/1995 Tỉnh Cao Bằng Người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn
10 Nguyễn Trọng  Đức Nam 18/09/1990 Hà Nội Không
11 Vi Thị Thu Hằng Nữ 31/10/1995 Tỉnh Phú Thọ Không
12 Chử Lương  Huân Nam 08/01/1995 Tỉnh Phú Thọ Không
13 Trần Gia  Khánh Nam 17/01/1996 Tỉnh Thanh Hóa Không
14 Trần Nam  Khánh Nam 08/09/1992 Tỉnh Quảng Bình Không
15 Nguyễn Thành Hoàng  Linh Nam 09/10/1994 Tỉnh Thanh Hóa Không
16 Nguyễn Tuấn  Linh Nam 20/11/1993 Tỉnh Quảng Bình Không
17 Chử Thị  Ly Nữ 19/05/1996 Tỉnh Hưng Yên Không
18 Nguyễn Thị Phương  Mai Nữ 14/04/1995 Hà Nội Không
19 Nguyễn Hà Trường  Nam Nam 01/11/1994 Tỉnh Lâm Đồng Không
20 Phạm Thanh  Nhàn Nữ 23/06/1996 Hà Nội Không
21 Nguyễn Thế  Quý Nam 09/09/1993 Tỉnh Bắc Ninh Không
22 Nguyễn Tùng  Sơn Nam 12/12/1990 Tỉnh Hà Nam Không
23 Vũ Văn  Tài Nam 22/02/1991 Tỉnh Nam Định Không
24 Phạm Ngọc  Tiến Nam 10/10/1989 Tỉnh Ninh Bình Không
25 Vũ Văn  Tiến Nam 22/01/1994 Tỉnh Vĩnh Phúc Không

Danh sách gồm 25 thí sinh./.  


Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020
      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(Đã ký)Đậu Xuân Cảnh
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHUYÊN KHOA I NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2020

TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
Đối tượng
 ƯT

1 Nguyễn Tuấn Anh Nam 18/06/1989 Tỉnh Thái Bình Không
2 Phạm Thị Hoàng Anh Nữ 24/02/1993 Tỉnh Thái Bình Không
3 Nguyễn Ngọc Anh Nam 19/11/1991 Tỉnh Thái Bình Không
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 03/04/1985 Tỉnh Bến Tre Không
5 Phùng Thanh Bình Nam 22/05/1985 TP Hồ Chí Minh Không
6 Lê Đức Chính Nam 20/01/1970 Hà Nội Không
7 Dương Văn Đại Nam 12/03/1993 Tỉnh Thái Nguyên Không
8 Nguyễn Công Đạt Nam 29/11/1986 Hà Nội Không
9 Bạch Xuân Đề Nam 26/04/1979 Hà Nội Không
10 Phạm Bá Diệu Nam 08/07/1988 Tỉnh Hà Nam Không
11 Nguyễn Minh Đức Nam 05/07/1974 Tỉnh Quảng Ninh Không
12 Hà Minh Đức Nam 22/07/1990 Tỉnh Phú Thọ Không
13 Ngô Thị Ngân Hà Nữ 11/03/1991 TP Hồ Chí Minh Không
14 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 10/09/1992 Tỉnh Thái Bình Không
15 Nguyễn Hoàng Hạnh Nữ 23/12/1994 Tỉnh Thái Bình Không
16 Trần Song Hào Nam 09/08/1987 Tỉnh Quảng Ninh Không
17 Lâm Trần Hiếu Trung Nam 04/11/1980 Tỉnh Lâm Đồng Không
18 Hà Trung Hiếu Nam 16/08/1992 Tỉnh Thái Bình Không
19 Phạm Thị Hoa Nữ 04/10/1991 Tỉnh Hải Dương Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên ở các xã thuộc vùng khó khăn
20 Vũ Xuân Hoàng Nam 27/06/1984 Tỉnh Hải Dương Không
21 Nguyễn Thị Huệ Nữ 18/07/1992 Tỉnh Nam Định Không
22 Chử Thị Ngọc Lan Nữ 16/08/1979 Tỉnh Cao Bằng Không
23 Vũ Thị Hồng Liên Nữ 03/03/1993 Tỉnh Thái Bình Không
24 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 14/06/1971 Tỉnh Quảng Ngãi Không
25 Nguyễn Văn Long Nam 27/12/1993 Tỉnh Quảng Ninh Không
26 Đỗ Thị Thanh Nga Nữ 18/10/1991 Tỉnh Thái Bình Không
27 Đặng Thị Ngọc Ngà Nữ 09/11/1985 Tỉnh Nam Định Không
28 Nguyễn Duy Ngọ Nam 30/12/1990 Tỉnh Thái Bình Không
29 Dương Quỳnh Phương Nữ 10/05/1993 Đắk Lắk Không
30 Hoàng Lan Phương Nữ 26/09/1986 Tỉnh Lào Cai Không
31 Mạc Đình Quân Nam 23/03/1985 Tỉnh Hải Dương Không
32 Nguyễn Thị Quyên Nữ 17/07/1988 Tỉnh Thái Nguyên Không
33 Dương Thị Hồng Sâm Nữ 10/01/1991 Tỉnh Phú Thọ Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên ở các xã thuộc vùng khó khăn
34 Vũ Ngọc Thái Nam 04/06/1992 Tỉnh Thái Bình Không
35 Lại Hoàng Thăng Nam 11/12/1990 Tỉnh Thái Bình Không
36 Đỗ Xuân Thắng Nam 02/03/1987 Tỉnh Thanh Hóa Không
37 Lê Văn Thao Nam 10/02/1980 Tỉnh Hà Tĩnh Không
38 Nguyễn Thị Thảo Nữ 18/04/1994 Tỉnh Thái Bình Không
39 Nguyễn Hoài Phương Thảo Nữ 28/05/1982 TP Hồ Chí Minh Không
40 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 22/11/1993 Tỉnh Thái Bình Không
41 Lê Bổn Thiền Nam 30/04/1983 Tỉnh Ninh Thuận Không
42 Nguyễn Hữu Tình Nam 09/09/1994 Tỉnh Thái Bình Không
43 Nguyễn Doãn Tĩnh Nam 23/05/1971 Tỉnh Thái Bình Không
44 Đào Thu Trang Nữ 10/07/1994 Tỉnh Thái Bình Không
45 Trần Anh Tú Nam 20/08/1992 Tỉnh Thái Bình Không
46 Hoàng Anh Tuấn Nam 18/08/1979 Tỉnh Tuyên Quang Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên ở các xã thuộc vùng khó khăn
47 Vũ Anh Tuấn Nam 25/11/1988 Tỉnh Lào Cai Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên ở các xã thuộc vùng khó khăn
48 Vũ Thị Tươi Nữ 20/04/1991 Tỉnh Thái Bình Không
49 Nguyễn Thanh Vân Nữ 17/12/1993 Tỉnh Nam Định Không
50 Đỗ Sỹ Việt Nam 28/01/1986 Hà Nội Không
51 Nguyễn Phúc Vinh Nam 29/03/1983 Tỉnh Nghệ An Không
52 Thái Anh Vũ Nam 08/12/1991 Tỉnh Hà Tĩnh Không
Danh sách gồm 52 thí sinh./.    

                                                                             Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020
                                                                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
                                                                                                                      (Đã ký)                                                                                              Đậu Xuân CảnhHỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH DỰ THI CHUYÊN KHOA CẤP II NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2020
TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
Đối tượng

ƯT

1
Phan Quang Anh Nam 22/10/1990 Tỉnh Nghệ An Không
2 Phạm Văn Ánh Nam 20/02/1976 Tỉnh Nghệ An Không
3 Lê Thị Chung Nữ 30/09/1975 Tỉnh Nghệ An Không
4 Tăng Hùng Cường Nam 13/01/1976 Tỉnh Nghệ An Không
5 Võ Văn Đức Nam 20/12/1990 Tỉnh Nghệ An Không
6 Lê Trung Dũng Nam 03/11/1988 Tỉnh Thái Bình Không
7 Bùi Thanh Hải Nam 24/10/1982 Tỉnh Nghệ An Không
8 Phan Thị Thu Hằng Nữ 04/09/1978 Tỉnh Hà Tĩnh Không
9 Cao Hồng Hạnh Nữ 28/06/1988 Tỉnh Thái Bình Không
10 Trần Thị Hiền Nữ 20/08/1988 Tỉnh Nghệ An Không
11 Trần Thị Hòa Nữ 20/02/1973 Tỉnh Hà Tĩnh Không
12 Nguyễn Thanh Hợi Nam 10/10/1983 Hà Nội Không
13 Vi Thị Lan Hương Nữ 17/02/1979 Tỉnh Thái Nguyên Không
14 Đặng Thành Huy Nam 07/04/1998 Tỉnh Nghệ An Không
15 Nguyễn Quang Kỳ Nam 09/09/1989 Tỉnh Nghệ An Không
16 Nguyễn Đức Lương Nam 08/08/1980 Tỉnh Nghệ An Không
17 Hồ Công Mệnh Nam 15/10/1970 Tỉnh Nghệ An Không
18 Hoàng Thị Bình Minh Nữ 24/04/1976 Tỉnh Lai Châu Không
19 Lê Ngọc Phương Nam 10/01/1984 Tỉnh Nghệ An Không
20 Lê Đắc Quang Nam 13/03/1991 Tỉnh Nghệ An Không
21 Phan Việt Song Nam 02/11/1978 Tỉnh Hà Tĩnh Không
22 Dương Thị Thương Nữ 10/03/1990 Tỉnh Nghệ An Không
23 Nguyễn Văn Thủy Nam 03/03/1979 Tỉnh Nghệ An Không
24 Đặng Hoàng Toàn Nam 30/04/1975 Tỉnh Nghệ An Không
25 Diệp Văn Trọng Nam 26/12/1985 Tỉnh Quảng Ninh Không
Danh sách gồm 25 thí sinh./.
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)Đậu Xuân Cảnh
Tin liên quan:

Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển chuyên khoa I, chuyên khoa II ngành Y học truyền đợt 1 năm 2020

Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2020

Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020

Kết quả thi tuyển Sau Đại học đợt 1 năm 2020

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 năm 2020 ngành Y học cổ truyền

Danh sách dự thi Chuyên khoa cấp II ngành Y học cổ truyền năm 2020

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn