Thông báo về việc điều chỉnh thời gian dự kiến thi tuyển sinh Sau đại học Đợt 1 năm 2021 ngành Y học cổ truyền

Date: 13/07/2021Lượt xem: 3492
BỘ Y TẾ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số:  546/TB-HVYDHCTVN    Hà Nội, ngày 13  tháng 7  năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh thời gian dự kiến thi tuyển sinh Sau đại học
Đợt 1 năm 2021 ngành Y học cổ truyền

Theo Thông báo số 334/TB-HVYDHCTVN  ngày 14/5/2021 của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian dự kiến thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 ngành Y học cổ truyền ngày thi dự kiến tổ chức vào: 16, 17, 18 /7/2021. Tuy nhiên, hiện nay trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam lùi lịch thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 ngành Y học cổ truyền cho đến khi có thông báo mới. Thông tin chi tiết tuyển sinh được đăng tải trên website: http//www.vutm.edu.vn

Mọi thông tin về lịch thi và địa điểm thi cụ thể thí sinh liên hệ phòng Đào tạo sau đại học - Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam. 

SĐT: 0433 540 277 hoặc 0969530077.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC     
- Vụ KH&ĐT  -  Bộ Y tế (để b/c);                                                                               (Đã ký)
- Vụ GDĐT - Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Các Phòng ban (để phối hợp thực hiện);
- Website Học viện;
- Lưu: VT, ĐTSĐH.
                                                                                
 Nguyễn Quốc Huy
Tin liên quan:

Danh sách dự thi sau đại học đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021

Thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 ngành y học cổ truyền

Thông báo danh sách trúng tuyển Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Bác sĩ Nội trú ngành Y học cổ truyền năm 2020

Thông báo danh sách trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 2 năm 2020

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn