Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021 và dự kiến thời gian thi

Date: 18/10/2021Lượt xem: 2171
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ Y TẾ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
----------------------    
 Số 850/TB-HVYDHCTVN            Hà Nội, ngày 8  tháng 10  năm 2021

                       

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học 
Đợt 2 năm 2021 và dự kiến thời gian thi

Thực hiện Thông báo số 780/TB-HVYDHCTVN ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021 ngành Y học cổ truyền: Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ 8h00 ngày 21/8/2021 đến 16h30 ngày 8/10/2021. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ dự tuyển Sau đại học đợt 2 năm 2021 đến 16h30 ngày 22/10/2021. 

Hình thức nhận hồ sơ
- Bước 1: 
Đăng ký trực tuyến theo đường link: http://saudaihoc.vutm.edu.vn/ 
Hướng dẫn đăng ký trực tuyến (theo hướng dẫn đính kèm). 
- Bước 2: Nộp hồ sơ dự tuyển tại phòng Đào tạo sau đại học hoặc đường bưu điện theo địa chỉ Phòng Đào tạo sau đại học – Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam số 2 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội. 

Ngày thi dự kiến: ngày 12,13,14/11/2021.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo sau đại học, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam. ĐT: 0433 540 277; 0969530077 hoặc website:http://vutm.edu.vn
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC                   
- Các Phòng ban (để thực hiện); (Đã ký)
- Website Học viện;
- Lưu: VT, ĐTSĐH.

                                                                                              Nguyễn Quốc Huy

Tin liên quan:

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học Đợt 2 năm 2021 (lần 2)

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021 ngành Y học cổ truyền

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian dự kiến thi tuyển sinh Sau đại học Đợt 1 năm 2021 ngành Y học cổ truyền

Danh sách dự thi sau đại học đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021

Thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 ngành y học cổ truyền

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn