Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021 ngành Y học cổ truyền

Date: 22/07/2021Lượt xem: 5902
BỘ Y TẾ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:571 /TB-HVYDHCTVN                        Hà Nội, ngày 20  tháng 7  năm 2021

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2021 
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

Kính gửi: - Các Trường Đại học Y - Dược, Học viện, Viện;
- Các Sở Y tế, Bệnh viện, Trung tâm y tế, Phòng Y tế; 
- Các Đơn vị Y tế thuộc lực lượng vũ trang;
- Hội Đông y các tỉnh/thành phố.

Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học;
Căn cứ Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học;
Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú;
Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Cục Khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo Chuyên khoa I, Chuyên khoa II và Bác sĩ Nội trú năm 2020;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2015/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh);
Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kế hoạch tuyển sinh Sau đại học ngành Y học cổ truyền đợt 2 năm 2021 như sau:
Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Trình độ

Ngành

Chỉ tiêu

1

Thạc sĩ

Y học cổ truyền

60

2

Bác sĩ Chuyên khoa II

Y học cổ truyền

30

3

Bác sĩ chuyên khoa  I

Y học cổ truyền

200

4

Bác sĩ nội trú

Y học cổ truyền

10


I. TUYỂN SINH

1. Tuyển sinh: Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền
1.1. Phương thức tuyển sinh, số lần tuyển sinh và địa điểm tổ chức tuyển sinh 

1. Phương thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ: thi tuyển đối với người Việt Nam và xét tuyển đối với người nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam. 
2. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ: 2 lần/năm. 
3. Địa điểm tổ chức thi tuyển sinh:  Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam – Số 2 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội.

1.2. Các môn thi tuyển sinh
Thi tuyển sinh bao gồm 3 môn thi,  cụ thể như sau:
1. Môn ngoại ngữ: Ngoại ngữ (chọn một trong các ngoại ngữ: Anh,Trung văn đề thi trình độ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương.
2. Môn cơ sở ngành: Lý luận cơ bản Y học cổ truyền.
3. Môn chuyên ngành: Bệnh học Y học cổ truyền.
Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:  
- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, 
được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài; 
- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ B1 theo khung Châu Âu, HSK3 và tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận. 

1.3. Đối tượng và điều kiện dự thi
Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:  
1. Về văn bằng.
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y học cổ truyền .
- Người có bằng tốt nghiệp đại học Y chuyên ngành khác, phải có chứng chỉ định hướng YHCT hoặc có chứng chỉ học bổ sung kiến thức ngành YHCT.
- Văn bằng đại học Y do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có Công nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có chứng chỉ định hướng YHCT hoặc có chứng chỉ học bổ sung kiến thức ngành YHCT.
2. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 
3. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định.

 1.4. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu có trong hồ sơ dự thi).
2. Sơ yếu lý lịch.
3. Bản sao giấy khai sinh.
4. Giấy chứng nhận sức khỏe.      
5. 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau ảnh, ảnh để trong phong bì).
6. Giấy xác nhận thâm niên công tác.
7. Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (công chứng).
8. Đối với bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài: 
- Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (công chứng).
- Công nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (công chứng).  
9. Chứng chỉ định hướng YHCT hoặc có chứng chỉ học bổ sung kiến thức ngành YHCT (công chứng).  
10. Bản sao bằng tốt nghiệp khác, bảng điểm (công chứng).   
11. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có, công chứng).                 
12. Chứng chỉ, văn bằng  ngoại ngữ  (nếu có, công chứng).    

2. Tuyển sinh: Chuyên khoa I ngành Y học cổ truyền
2.1. Điều kiện dự thi

- Có bằng tốt nghiệp bác sỹ ngành Y học cổ truyền;
- Đối với những bác sĩ làm việc liên tục từ trước ngày 01/01/2012 (ngày Thông tư số 41/2011/TT-BYT có hiệu lực) cho đến ngày đăng ký dự thi được dự thi chuyên ngành đang làm việc.
- Có chứng chỉ hành nghề bác sĩ YHCT.
- Lý lịch rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2.2. Hình thức đào tạo: Hình thức giáo dục chính quy
- Hệ tập trung: Học tập trung 2 năm tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam
- Hệ tập trung theo chứng chỉ: Học tập trung từng đợt theo kế hoạch của Học viện, thời gian học tập trong 3 năm.

2.3. Các môn thi tuyển: 02 môn 
1. Môn cơ sở ngành: Môn Sinh lý.
2. Môn chuyên ngành: Chuyên ngành Y học cổ truyền.

2.4. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu có trong hồ sơ dự thi).    
2. Sơ yếu lý lịch.
3. Bản sao giấy khai sinh.
4. Giấy chứng nhận sức khỏe.      
5. 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau ảnh, ảnh để trong phong bì).
6. Giấy xác nhận thâm niên công tác.
7. Chứng chỉ hành nghề bác sĩ YHCT (công chứng).
8. Quyết định hoặc Hợp đồng lao động dài hạn (công chứng).
9. Công văn giới thiệu của cơ quan cử đi dự thi.             
10. Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (công chứng).
Đối với bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài: 
- Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (công chứng).
- Công nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (công chứng).  
11. Bản sao bằng tốt nghiệp khác, bảng điểm (công chứng).   
12. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có, công chứng). 
               
3. Tuyển sinh: Chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền
 3.1. Điều kiện dự thi: 

- Về thâm niên chuyên môn để dự thi: sau khi tốt nghiệp Chuyên khoa I ngành Y học cổ truyền hoặc 36 tháng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Y học cổ truyền.
- Lý lịch rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 3.2. Hình thức đào tạo: 
- Hệ tập trung: Học tập trung liên tục 02 năm tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.
- Hệ tập trung theo chứng chỉ: Học tập trung từng đợt theo kế hoạch của Học viện, thời gian học tập 04 năm.

3.3. Các môn thi tuyển
1. Môn ngoại ngữ: Một trong các ngoại ngữ: Nga, Trung. Mức độ đề thi tương đương trình độ bậc 3/6 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT) hoặc tương đương.
Thí sinh đạt trình độ bậc 3/6 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT) được miễn thi môn ngoại ngữ.
2. Môn chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp Y học cổ truyền trình độ Chuyên khoa I.

3.4. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu có trong hồ sơ dự thi).    
2. Sơ yếu lý lịch.
3. Bản sao giấy khai sinh.
4. Giấy chứng nhận sức khỏe.      
5. 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau ảnh, ảnh để trong phong bì).
6. Chứng chỉ hành nghề bác sĩ Y học cổ truyền (công chứng).
7. Quyết định hoặc Hợp đồng lao động dài hạn (công chứng)
8. Công văn giới thiệu của cơ quan cử đi dự thi.             
9. Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; Chuyên khoa I; Thạc sỹ YHCT (công chứng).
Đối với bằng tốt nghiệp tại nước ngoài: 
- Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm (công chứng).
- Công nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (công chứng).  
10. Bản sao bằng tốt nghiệp khác, bảng điểm (công chứng).   
11. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có, công chứng).        
12. Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có, công chứng).
     
4. Tuyển sinh: Bác sĩ nội trú ngành Y học cổ truyền
4.1. Phương thức tuyển sinh, số lần tuyển sinh và địa điểm tổ chức tuyển sinh

- Phương thức tuyển sinh đào tạo trình độ bác sĩ nội trú: Thi tuyển.
- Tuyển sinh đào tạo trình độ bác sĩ nội trú: 01lần/năm.
- Thời gian đào tạo: 03 năm.
- Học viên phải thường trú tại Học viện.
- Học viên sinh con trong thời gian học, bắt buộc phải nghỉ học theo chế độ thai sản hiện hành để bảo vệ sức khỏe mẹ và con.
-  Địa điểm tổ chức thi tuyển sinh: Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam – Số 2 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội.

4.2. Các môn thi tuyển sinh
- Môn thi 1: Toán Thông kê.
- Môn thi 2: Ngoại ngữ (chọn một trọng các ngoại ngữ: Anh, Trung văn, đề thị trình độ bậc 3/6 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam – Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương).
- Môn thi 3: Chọn 1 trong 4 môn gồm Giải phẫu; Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học di truyền. Ngay trước giờ thi đại điện thí sinh sẽ bốc thăm để chọn một trong bốn môn thi này, môn thi được chọn sẽ là môn thi thứ 3 cho tất cả thí sinh thi cùng đợt thi BSNT tại Học viện.
- Môn thi 4: Lý luận Y học cổ truyền.
- Môn thi 5: Nội Y học cổ truyền.
Thí sinh đạt trình độ bậc 3/6 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam – Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT được miễn thi ngoại ngữ. 

4.3. Đối tượng và điều kiện dự thi
Các thí sinh có đủ điều kiện dưới đây được dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ bác sĩ nội trú ngành Y học cổ truyền:
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y học cổ truyền và đạt từ loại khá trở lên.
- Trong các năm học không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe).
- Có đủ sức khỏe phục vụ lâu dài trong ngành y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18 tháng 8 năm 1989 và công văn hướng dẫn số 2455/TS ngày 25 tháng 5 năm 1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thí sinh có đủ điều kiện trên, tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc được xét miễn thi tuyển.  

4.4. Hồ sơ dự thi
1. Phiếu đăng ký dự thi ghi rõ chuyên ngành xin học, môn ngoại ngữ dự thi và cam kết chấp hành phân công công tác sau khi tốt nghiệp (Theo mẫu có trong hồ sơ dự thi).   
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của trường đại học.
3. Bản sao giấy khai sinh.
4. Giấy chứng nhận sức khỏe (dùng cho người đủ 18 theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013).      
5. 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau ảnh, ảnh để trong phong bì) và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.
6. Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (công chứng).
7. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có, công chứng).        
8. Chứng chỉ, văn bằng ngoại ngữ (nếu có, công chứng). 
    
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
Áp dụng đối với thí sinh dự thi Thạc sĩ, Chuyên khoa II, Chuyên khoa I, Bác sĩ nội trú

1. Đối tượng ưu tiên
a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
b) Thương binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như¬ thương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này.
e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

2. Mức ưu tiên:  Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng mười điểm (10 điểm) vào kết quả thi cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm (1 điểm) vào kết quả thi cho một trong hai môn thi (thang điểm 10).
Ghi chú:
Các thí sinh thuộc diện ưu tiên đề nghị nộp giấy xác nhận ưu tiên của cơ quan có thẩm quyền khi nộp hồ sơ (không giải quyết trường hợp bổ sung giấy ưu tiên sau khi đã nộp hồ sơ).
Mỗi thí sinh chỉ được hưởng một diện ưu tiên, thí sinh không đăng ký ưu tiên khi nộp hồ sơ dự thi sẽ không được Hội đồng thi xét duyệt ưu tiên.
Khu vực ưu tiên căn cứ theo khu vực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020.

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 22/7/2021 
2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 20/8/2021 đến 16h30 ngày 10/9/2021
3. Lệ phí dự thi và thi tuyển dự kiến:
- Phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/hồ sơ
- Lệ phí thi và xét tuyển:
+ 120.000 đồng /01 môn thi đối với thí sinh dự thi Thạc sĩ, Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I.
4. Nhận giấy báo thi: Dự kiến thứ Hai ngày 12/10/2021
5. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học – Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam – Phòng 303 – tầng 3 tòa nhà 11 tầng.
Phí đăng ký dự thi, phí dự thi thu tại phòng Tài chính Kế toán theo quy định của Nhà nước và Học viện (các khoản này nộp 01 lần cùng với hồ sơ đăng ký thi tuyển). 
Thí sinh không đủ tiêu chuẩn dự tuyển không được hoàn trả hồ sơ và lệ phí tuyển sinh.

IV. ÔN THI VÀ THI TUYỂN
- Ôn thi: Tổ chức ôn thi các môn cơ sở, chuyên ngành và ngoại ngữ cho các đối tượng dự thi.
- Thời gian bắt đầu ôn thi: Dự kiến từ ngày 14/9/2021 đến 08/10/2021 (kế hoạch ôn thi cụ thể tại Phòng Đào tạo Sau đại học hoặc xem trên website của Học viện).

V. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THI
Ngày thi dự kiến: ngày 29,30,31/10/2021
Thí sinh xem giờ thi và địa điểm thi cụ thể tại Phòng Đào tạo Sau đại học.
 Địa điểm thi: Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam 
Thông tin chi tiết tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021 xin liên hệ với Phòng đào tạo Sau đại học, ĐT: 0433 540 277; Fax: 0433 824 931 hoặc DĐ: 0969530077 hoặc xem trên website: http//www.vutm.edu.vn
Thí sinh tự túc nơi ăn, chốn ở.
Nhận được thông báo này, trân trọng đề nghị Quý cơ quan thông báo nội dung tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021 của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam cho các cơ sở Y tế trực thuộc để các cán bộ có đủ điều kiện và nguyện vọng thi tuyển làm các thủ tục cần thiết dự thi theo đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC
- Như trên;          (Đã ký)
- Vụ KH&ĐT Bộ Y tế (để báo cáo);
- Vụ GDĐT Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Các Phòng ban (để phối hợp thực hiện);
- Website Học viện;
- Lưu: VT, SĐH.  
      
       Nguyễn Quốc Huy


Tin liên quan:

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian dự kiến thi tuyển sinh Sau đại học Đợt 1 năm 2021 ngành Y học cổ truyền

Danh sách dự thi sau đại học đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021

Thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 ngành y học cổ truyền

Thông báo danh sách trúng tuyển Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Bác sĩ Nội trú ngành Y học cổ truyền năm 2020

Thông báo danh sách trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 2 năm 2020

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn