Danh sách thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ dự thi sau đại học năm 2021

Date: 05/11/2021Lượt xem: 1642
BỘ Y TẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Số: 1071/QĐ-HVYDHCTVN                              Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn thi môn Ngoại ngữ cho các thí sinh dự thi sau đại học
 năm 2021

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế đào tạo Chuyên khoa cấp II sau đại học;
Căn cứ công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII, BSNT trong năm 2020;
Căn cứ biên bản họp ngày 28 tháng 10 năm 2021 về việc xét duyệt tư cách thi của Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2021 của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;
Theo đề nghị của trưởng phòng Đào tạo sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Miễn thi môn Ngoại ngữ đầu vào cho 16 thí sinh đăng ký dự thi sau đại học năm 2021, ngành Y học cổ truyền tổ chức thi ngày 12, 13, 14 tháng 11 năm 2021 của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo sau đại học, Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán, Hành chính Tổng hợp và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                 
GIÁM ĐỐC
- Như điều 3; (Đã ký)
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐTSĐH.
                                      
                               Nguyễn Quốc Huy


---------------------------------------------------------

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC MIỄN THI NGOẠI NGỮ
TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1071/QĐ-HVYDHCTVN ngày 05 tháng 11 năm 2021
của Giám đốc Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam)

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Văn bằng NN

Dự thi

1

Hoàng Trí Đạo

Nam

06/03/1991

B1 Đại học Trà Vinh

cấp ngày 19/5/2021

Thạc sĩ

2

Nguyễn Trọng Đức

Nam

18/09/1990

B1 ĐHSP Hà Nội

cấp ngày 29/09/2021

Thạc sĩ

3

Nguyễn Duy Hoàn

Nam

11/04/1986

B1 ĐHSP Hà Nội

cấp ngày 10/05/2021

Thạc sĩ

4

Đặng Hồng Quân

Nam

19/01/1996

HSK3

cấp ngày 23/05/2020

Thạc sĩ

5

Phạm Ngọc Tiến

Nam

10/10/1989

Học nước ngoài

Thạc sĩ

6

Đỗ Ngọc Hân

Nữ

11/04/1997

B1, Cấp ngày 20/1/2021, trường ĐHHN

Thạc sĩ

7

Nguyễn Thị Hương Lan

Nữ

09/08/1995

Chứng chỉ HSK 3 Thi ngày 20/03/2021

Thạc sĩ

8

Tòng Thị Mai Lan

Nữ

04/24/1988

Chứng chỉ ngoại ngữ TA bậc 3

Thạc sĩ

9

Bùi Quốc Hưng

Nam

12/03/1993

VB2 ngôn ngữ anh ĐH khoa học ĐH Thái Nguyên

Thạc sĩ

10

Nguyễn Đức Hưng

Nam

02/26/1979

Bằng cử nhân tiếng anh ĐHQGHN

Thạc sĩ

11

Hoàng Ngọc Minh

Nam

10/07/1987

Trường ĐH Trung Y Dược Quảng Tây – Trung Quốc

Thạc sĩ

12

Vũ Thị Minh Thủy

Nữ

07/09/1997

Chứng chỉ HSK 3 Thi ngày 17/10/2020

Thạc sĩ

13

Phạm Hồng Hạnh

Nữ

11/04/1993

Bằng cử nhân tiếng Trung ĐHHN

Thạc sĩ

14

Nguyễn Thu Hằng

Nữ

03/23/1997

HSK4, Ngày cấp 10/04/2021

Thạc sĩ

15

Quách Thị Nhung

Nữ

15/04/1996

HSK3, Ngày cấp 09/01/2021

Bác sĩ nội trú

16

Nguyễn Thị Thương

Nữ

10/12/1996

HSK3, Ngày cấp 17/10/2020

Bác sĩ nội trú


Danh sách gồm 16 thí sinh./.Tin liên quan:

Danh sách dự thi bác sĩ Nội trú ngành Y học cổ truyền năm 2021

Danh sách dự thi Chuyên khoa I, Chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền năm 2021

Danh sách dự thi Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền năm 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ đợt 2 năm 2021 ngành Y học cổ truyền

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021 và dự kiến thời gian thi

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học Đợt 2 năm 2021 (lần 2)

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn