Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ đợt 2 năm 2021 ngành Y học cổ truyền

Date: 18/10/2021Lượt xem: 2217
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 912/TB-HVYDHCTVN  Hà Nội, ngày 18  tháng 10  năm 2021


THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021 
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

Kính gửi:
- Các Trường Đại học Y - Dược, Học viện, Viện;
- Các Sở Y tế, Bệnh viện, Trung tâm y tế, Phòng Y tế; 
- Các Đơn vị Y tế thuộc lực lượng vũ trang;
- Hội Đông y các tỉnh/thành phố.

Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2015/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo tiến sỹ ngành Y học cổ truyền đợt 2 năm 2021 như sau:
Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Trình độ

Ngành

Chỉ tiêu

1

Tiến sĩ

Y học cổ truyền

05


I. TUYỂN SINH
1. Tuyển sinh: Tiến sĩ ngành Y học cổ truyền

1.1. Phương thức và thời gian tuyển sinh
1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 
2. Số lần tuyển sinh trong năm: 01 lần hoặc nhiều lần.

1.2. Điều kiện dự tuyển:
Người dự xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y học cổ truyền loại giỏi trở lên hoặc bằng Thạc sĩ ngành YHCT.
2. Là tác giả ít nhất  01 bài báo hoặc báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học ngành có phản biện hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
3. Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.
4. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:
a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;
b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Thông tư số 18/2021/TT-BGD&ĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.
5. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ  bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai là tiếng Anh hoặc tiếng Trung, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. 

1.3. Hồ sơ xét tuyển
1.3.1. Hồ sơ xét  tuyển bao gồm:
a) Đơn xin xét  tuyển (theo mẫu có trong hồ sơ xét tuyển)
b) Lý lịch khoa học.
c) Bản sao văn bằng, bảng điểm công chứng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ; Chứng chỉ, bảng điểm ngoại ngữ công chứng.
d) Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2 của điều kiện dự tuyển.
đ) Đề cương nghiên cứu (theo mẫu có trong hồ sơ xét tuyển); dự kiến kế hoạch hoặc tập, nghiên cứu toàn khóa.
e) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư hoặc có học vị Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.
g) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).
h) Giấy xác nhận thời gian công tác (Đối với người dự tuyển là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ); 
i) Các giấy tờ khác gồm có: Bản sao giấy khai sinh; 04 ảnh 3x4 và 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận; Giấy chứng nhận sức khỏe; Quyết định hoặc hợp đồng lao động dài hạn có công chứng; Công nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng công chứng (nếu có); 
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 18/10/2021 
2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 25/10/2021 đến 16h30 ngày 15/11/2021
3. Lệ phí xét tuyển dự kiến:
 2.000.000 đ/đề cương nghiên cứu đối với thí sinh dự tuyển.
4. Nhận giấy báo dự tuyển: Dự kiến thứ Ba ngày 30/11/2021
5. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học 
Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam – Phòng 303 – tầng 3 tòa nhà 11 tầng.
Phí đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển thu tại phòng Tài chính Kế toán theo quy định của Nhà nước và Học viện (các khoản này nộp 01 lần cùng với hồ sơ đăng ký dự tuyển). 
Thí sinh không đủ tiêu chuẩn dự tuyển không được hoàn trả hồ sơ và lệ phí tuyển sinh.

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH
 Ngày xét tuyển dự kiến: ngày 15/12/2021
Thí sinh xem lịch xét tuyển cụ thể tại Phòng Đào tạo Sau đại học.
 Địa điểm xét tuyển: Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam 
Thông tin chi tiết tuyển sinh xin liên hệ với Phòng Đào tạo sau đại học
 ĐT: 0433 540 277; Fax: 0433 824 931 hoặc DĐ: 0969530077 hoặc xem trên website: http://vutm.edu.vn
Thí sinh tự túc nơi ăn, ở.

IV. CÁC THÔNG TIN KHÁC:
- Dự kiến công bố kết quả xét tuyển: 22/12/2021
- Dự kiến thời gian nhập học: 30/12/2021
- Dự kiến kinh phí đào tạo: Theo quy định hiện hành.
Nhận được thông báo này, trân trọng đề nghị Quý cơ quan thông báo nội dung tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ đợt 2 năm 2021 của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam cho các cơ sở Y tế trực thuộc để các cán bộ có đủ điều kiện và nguyện vọng thi tuyển làm các thủ tục cần thiết dự thi theo đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC
- Như trên;       (Đã ký)
- Vụ KH&ĐT Bộ Y tế (để báo cáo);
- Vụ GDĐT Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Các Phòng ban (để phối hợp thực hiện);
- Website Học viện;
- Lưu: VT, SĐH.           
              Nguyễn Quốc HuyTin liên quan:

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021 và dự kiến thời gian thi

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học Đợt 2 năm 2021 (lần 2)

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021 ngành Y học cổ truyền

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian dự kiến thi tuyển sinh Sau đại học Đợt 1 năm 2021 ngành Y học cổ truyền

Danh sách dự thi sau đại học đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn