Thông báo về việc thu học phí của sinh viên năm học 2020 - 2021

Date: 08/09/2020Lượt xem: 12284
              BỘ Y TẾ                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số 611/TB-HVYDHCTVN                                Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc thu học phí của sinh viên năm học 2020- 2021

Để hoàn thành việc thu học phí học kì I năm học 2020- 2021, Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo nội dung thu học phí, cụ thể như sau:
I. Mức học phí năm 2020- 2021
Đề nghị xem chi tiết tại phòng Tài chính - Kế toán Học viện ( P.212)
II. Thời gian nộp học phí: Từ ngày 09/09/2020 đến ngày 23/10/2020.
III. Hình thức thu học phí
1. Nộp trực tiếp tiền mặt tại phòng Tài chính- Kế toán Học viện.
2. Nộp trực tiếp tại Ngân hàng: Chuyển khoản qua tài khoản của Học viện
* Số TK: 118 000 186 262 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đống Đa, Hà Nội.
Chi tiết đối với người gửi: Họ và tên sinh viên, mã sinh viên, lớp học, khóa học, lý do: Nộp học phí kỳ I, năm học 2020- 2021.
Ví dụ: Nguyễn Thu Hà, MSV, hệ Đào tạo Bác sĩ chính quy, khóa học 2015- 2021, tổ.... lớp...
- Lý do: Nộp học phí học kì I, năm học 2020- 2021.

IV. Hình thức xử lý khi không nộp học phí đúng hạn:
1. Sinh viên tất cả các hệ đào tạo sau ngày 23/10/2020 còn nợ học phí không được dự thi tất cả các môn lý thuyết, lâm sàng tổ chức trong thời gian sinh viên nợ học phí.  
2. Sinh viên vì lí do đặc biệt không thể nộp học phí đúng hạn phải viết đơn xin gia hạn nộp học phí có cam kết thời gian nộp và được phê duyệt của Giám đốc Học viện.
3. Vì lí do cá nhân, sinh viên phải nghỉ học, buộc thôi học hoặc bị xóa tên khỏi danh sách thì không được trả lại học phí./.

Nơi nhận:                                                                                TL. GIÁM ĐỐC
- Ban giám đốc (để b/c);                                                  TRƯỞNG PHÒNG CTCT&QLSV
- Phòng ĐTĐH, QLCL, TCKT;                                                                           (Đã ký)
- Các lớp sinh viên;
- Lưu: VT, CTCT& QLSV.          

                                                                                         Đoàn Hữu Xuyến                           

Tin liên quan:

Thông báo về việc quay trở lại học tập với sinh viên, học viên

Danh sách học bổng học kỳ II năm học 2018 -2019 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Danh sách học bổng học kỳ I năm học 2018 -2019 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020

Thông báo về việc cấp học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Thông báo về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 đại học và hệ chính quy YHCT, Y đa khoa, Dược

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn