Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020

Date: 04/11/2020Lượt xem: 441
        HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 768/TB-HVYDHCTVN                                       Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2020


THÔNG BÁO
Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo thời gian phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020 từ ngày 03/11/2020 đến hết ngày 12/11/2020 (trong giờ hành chính ).

Mọi vấn đề cần trao đổi liên hệ Phòng đào tạo Sau đại học - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. ĐT 0969530077.

                                                                                   KT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH
                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH
                    (Đã ký)
                                                                                                 PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy

Tin liên quan:

Thông báo kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020

Quyết định về việc miễn thi môn Ngoại ngữ cho các thí sinh dự thi Sau đại học đợt 2 năm 2020

Thông báo danh sách dự thi Sau Đại học ngành Y học cổ truyền đợt 2 năm 2020

Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển chuyên khoa I, chuyên khoa II ngành Y học truyền đợt 1 năm 2020

Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2020

Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn